Členské poplatky

Členské poplatky jsou hrazeny jednou ročně na účet klubu 43-9167950287/0100.

Termín úhrady do konce května příslušného roku.

Do textu uveďte „Klub“ a jméno/jména členů, za která je platba prováděna.

Jezdec včetně UCI licence a tréninku Kč 2000,00
Jezdec bez licence, popř. tréninkového zajištění Kč 1000,00
Člen klubu Kč   500,00

Přihláška ke stažení:

2016-04-02 KZR Pardubice